Konference Technické vzdělávání
dětí a mládeže
9. 11. 2017 / 9.30–15 h

Aula, Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích

Dukelská 9, České Budějovice

registrace Registrace na konferenci je zdarma

konference proběhne
pod záštitou

 • Jan Bartošek - t.č. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

organizace

 • SPOLEČNĚ - obecně prospěšná společnost
 • ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ INSTITUT

partneři

 • SKUPINA ČEZ
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Santia
 • Becker & Poliakoff - advokátní kancelář

o konferenci

Česká republika je v rámci Evropské unie zemí s největším podílem průmyslové výroby na obyvatele, ale zájem o technické vzdělávání je nedostatečný. Nové technologie dnes určují životní styl, životní úroveň i konkurenceschopnost státu, a právě proto začínáme pociťovat nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Čtvrtá průmyslová revoluce způsobí, že 65 % současných absolventů škol se bude muset rekvalifikovat, protože požadavky automatizace a robotizace před jednotlivé firmy staví nutnost adaptace na úplně nové formy práce a přístupu.

Jaký bude nový postoj českého školství k technickému vzdělávání? Udrží školy své technické vybavení na takové úrovni, aby studenti vyrůstali v podmínkách korespondujících s rychle se měnící praxí? Jak vzbudit v dětech zájem o technické obory? Na to se pokusí odpovědět odborníci z oblasti státní zprávy, vzdělávacích institucí a firem, které příjímají absolventy škol do praxe.

program

 • 9.00-9.30
  příchod hostů
 • 9.30-9.35
  Jan Bartošek / Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  Úvod konference
 • 9.35-10.00
  Hana Šímová / Krajský úřad Jihočeského kraje
  Technické vzdělávání v rámci středních škol v Jihočeském kraji
 • 10.00-10.30
  Jiří Háze / FEKT, VUT v Brně
  Vyspělá ekonomika potřebuje kvalitní techniky aneb jak přitáhnout studenty k technickému vzdělání
 • 10.30-11.00
  Radko Sáblík / Smíchovská střední průmyslová škola
  Vzdělávání pro 21. století
 • 11.00-11.15
  přestávka
 • 11.15-11.45
  Eduard Muřický / Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Analýza bariér zájmu o technické vzdělávání a návrhy řešení k jejich odstranění
 • 11.45-12.15
  Irena Brifordová / Microsoft
  Digitální transformace – buzzword nebo realita?
 • 12.15-12.35
  Zdeněk Záliš / Safe internet
  Bezpečnější internet pro děti v praxi NCBI
 • 12.35-13.15
  oběd
 • 13.15-13.50
  Marcela Hrubošová / Finance pro radost
  Technické vzdělání jako základní stavební kámen prosperujícího podnikání
 • 13.50-14.20
  Kateřina Málková / Smart Course
  Kariérové poradenství jako nástroj motivace žáků (a jejich rodičů) k vědomému plánování kariéry v technických oborech
 • 14.20-15.00
  Barbora Vítová / Malá technická universita
  Technické vzdělávání dětí v MŠ a 1. st. ZŠ

přednášející

 • Doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. - fotoDoc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
  FEKT, VUT v Brně

  Doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. je proděkanem pro vnější vztahy a vedoucím ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně. Jeho odborné zaměření je zejména do oblasti návrhu elektronických a integrovaných obvodů a také senzorika. Je popularizátorem technických věd a technického vzdělávání.

 • Ing. Eduard Muřický - fotoIng. Eduard Muřický
  Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Ing. Eduard Muřický se narodil 14. 4. 1968, je ženatý, má dceru a syna. V roce 1987 absolvoval Gymnázium Jana Keplera v Praze se specializací na ekonomii. Po zakončení studia na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1992 působil do roku 1994 na Ministerstvu hospodářství v Agentuře pro rozvoj malého a středního podnikání, kde se věnoval programu Phare. Poté pracoval v manažerských a řídících funkcích v privátní sféře především v oblasti obchodu. Nejprve ve společnosti Mediatel, kde zastával postupně funkce asistenta manažera marketingu, produkt manažera, ředitele marketingu a obchodního ředitele společnosti. V roce 2007 nastoupil do společnosti JPS na pozici produkt manažera. Roku 2008 se stal ředitelem odboru strategií a trendů na Ministerstvu průmyslu a obchodu, roku 2012 ředitelem sekce průmyslu a 1. 10. 2014 byl jmenován do funkce náměstka ministra, řídí sekci průmyslu.

 • Irena Brifordová - fotoIrena Brifordová
  Microsoft

  Irena Brifordová pracuje ve společnosti Microsoft Česká republika od roku 2005. První 4 roky pracovala na pozici Marketingové manažerky pro velké společnosti a veřejnou správu, od května 2009 pracuje na pozici Ředitelky pro oblast školství. Společně se svým týmem realizuje na lokálním trhu aktivity, které směřují k naplňování vize společnosti Microsoft v oblasti školství - Vzdělávání otevřené pro všechny, dostupné kdykoliv a odkudkoliv (Anytime Anywhere Learning). V rámci své pozice spolupracuje s řediteli škol, děkany, rektory, diskutuje možnosti využívání informačních technologií ve vzdělávání se zástupci MŠMT, zřizovateli škol, Asociací krajů ČR, Unií školských asociací CZESHA a dalšími. Zodpovídá za realizaci programů společnosti Microsoft na podporu školství v rámci České republiky, zpřístupňování jejich technologií pro studenty, pedagogy i vedení škol, propagování příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností v rámci České republiky i mezinárodně.

 • Ing. Radko Sáblík - fotoIng. Radko Sáblík
  Smíchovská střední průmyslová škola

  Ing. Radko Sáblík je absolventem Gymnázia Botičská v Praze a posléze Fakulty strojní Českého vysokého učení technického. Později absolvoval bakalářské studium učitelství odborných předmětů na Masarykově institutu v Praze a čtyřsemestrální manažerské studium na Pedagogické fakultě University Karlovy. Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů a od listopadu 2002 působí na postu ředitele Smíchovské střední průmyslové školy. Tato střední škola se zaobírá těmi nejmodernějšími oblastmi IT, jako je robotika, vývoj aplikací, multimédia, aplikovaná fyzika, IoT, kybernetická bezpečnost, virtuální realita. Škola stála u zrodu Rámcových vzdělávacích programů pro obor Informační technologie a od 1. září 2017 jako jedna ze dvou pilotních škol v ČR vyučuje nový obor Kybernetická bezpečnost. Na škole je hojně využívána projektová výuka, působí zde studentské pracovní týmy a studenti se významně zapojují do chodu školy. Účastní se kulatých stolů a mnohdy i zastupují školu při jednání se sociálními partnery. Na škole působí velké množství absolventů, kteří se rekrutují právě z dříve aktivních studentů.

 • Malá technická univerzita - fotoBarbora Vítová, BBA
  autorka myšlenky
  Malá Technická Univerzita

  Absolvent New York University in Prague, marketingový specialista, zkušenosti s výzkumem trhu. Svou přidanou hodnotu nalezla až ve vzdělávacích projektech pro děti, kterým se věnuje již od roku 2008. Malá Technická Univerzita je detailně zpracovaná metodika, díky ní děti hravou formou objevují svět techniky, který je denně obklopuje a bez nějž by dnešní všední život stěží fungoval.

 • PhDr. Zdeněk Metoděj Záliš - fotoPhDr. Zdeněk Metoděj Záliš
  Safe internet

  Pracuje jako senior manažer pro strategii a rozvoj v Národním centru bezpečnějšího internetu (NCBI), který pomáhal založit v roce 2007. NCBI je nezisková nevládní organizace, která se věnuje osvětové a preventivní práci v oblasti bezpečnějšího užívání internetu, zejména dětmi, pedagogy a rodiči. V České republice realizuje řadu regionálních, národních a mezinárodních projektů, z nichž nejvýznamnější je Saferinternet.cz. V jeho rámci provozuje osvětový web Bezpečně-online.cz, linku pomoci uživatelům internetu v nesnázích PomocOnline.cz a s partnerem projektu sdružením CZ.NIC se podílí na provozu ohlašovny ilegálního obsahu na internetu StopOnline.cz.

  Zdeněk Záliš je v NCBI zodpovědný za rozvoj mezinárodní spolupráce, partnerských vztahů a vytváření strategických projektů organizace, které pomáhá realizovat.

 • Ing. Marcela Hrubošová - fotoIng. Marcela Hrubošová
  Finance pro radost

  Autorka a zakladatelka vzdělávacího konceptu Finance pro radost. Vlastní společnost Finance pro radost s.r.o., která se zabývá vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti a podnikatelství. Je business mentorkou pro řadu začínajících podnikatelů a stojí za vznikem řady úspěšných projektů v Čechách a na Slovensku.

  Je autorkou knih: Optimalizace pohledávek nejen pojišťoven, Profese pojišťovací zprostředkovatel aneb Co by měl každý pojišťovák vědět, a velmi úspěšné knihy Tahák na úspěšné podnikání.

  Na podporu finančního vzdělávání a zmírňování chudoby v České republice založila v roce 2016 Nadační fond Kuřátka Pípa, kterému také předsedá.

 • Kateřina Málková - fotoKateřina Málková
  Smart Course

  Kateřina Málková je absolventkou Finanční Univerzity při Vládě RF v oborech Finance a bankovnictví a Hospodářská politika a správa a hlavního programu Diplomatické akademie Cyrila Svobody. Jako jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví spolupracovala s firmami Sulko, Trido, Otherm, ŽSD, REKO, Servis Climax. S vývojáři webových a mobilních aplikací v roli ředitelky pro rozvoj stála u zrodu nové firemní sociální sítě Bezones, prováděla průzkum trhu pro americkou společnost Blockchain.info a zakladatele Minebox.io.

  Dnes své téměř 20leté zkušenosti realizuje v projektu Smart Course, který se zaměřuje na mimoškolní kariérové poradenství pro mládež ve věku 13-18 let. Unikátní metodika Smart Course má za cíl rozvíjet kariérovou gramotnost a návyky pro 21. století zážitkovou, sebezkušenostní formou, která je pro tento věk přirozená, zajímavá a efektivní.

 • Hana Šímová
  Krajský úřad Jihočeského kraje

kontakty

organizace konference

Společně o.p.s.,
Mendlovo nám. 1a,
Brno

kontaktní osoba

Romana Petkovská
e-mail: petkovska@spolecne.info
tel.: 728 820 476

registrace

REGISTRACE JE ZDARMA!

jméno a příjmení
firma/organizace
Nejsem robot
(ověření proti spamu)