Průmysl 4.0 Digitální budoucnost
České republiky
11. 10. 2017 / 9–15 h

Hotel Holiday Inn
Brno, Křižíkovského 20

konference již proběhla

konference proběhne
pod záštitou

 • Jan Bartošek - místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Pavel Bělobrádek - místopředseda vlády pro vědu a výzkum

organizace

 • SPOLEČNĚ - obecně prospěšná společnost
 • ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ INSTITUT

partneři

 • SKUPINA ČEZ
 • HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
 • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 • Becker & Poliakoff - advokátní kancelář

o konferenci

ilustrační obrázek

Odborná konference v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 zaměřená na představení a přiblížení problematiky tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Jaká je digitální budoucnost České republiky? Na to se pokusí odpovědět přední odborníci na danou problematiku, a to jak z akademické obce, vzdělávacích institucí, tak i z firem, které digitalizaci zavádějí do praxe.

program

 • 9.00 / úvod
  Jan Bartošek / Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 9.15
  Ing. Michal Štefl / viceprezident Hospodářské komory ČR
 • 9.30
  Roman Pašek / Czechinvest
  Průmysl 4.0 - Kde se vzal a co to je
 • 10.00
  Ing. Tomáš Halva / Beckhoff Česká republika s.r.o., jednatel
  Využití cloud computingu při optimalizaci strojů
 • 10.30
  přestávka
 • 11.00
  Lukáš Fikar / KUKA Roboter CEE GmbH
  Možnosti a řešení spolupráce robotů s lidmi a nové produkty v robotice
 • 11.30
  Ing. Leoš Dvořák / ředitel pro digitalizaci společnosti Siemens ČR
  Průmysl 4.0 – Digitální Dvojče
 • 12.15
  oběd
 • 13.15
  Petr Vavřín / VUT Brno
  Naděje a hrozby iniciativy Průmysl 4.0
 • 13.45
  doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo / VŠB-TU Ostrava
  Technologická agentura - Společnost a Průmysl 4.0
 • 14.30
  konec

přednášející

 • doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo - fotodoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
  VŠB-TU Ostrava

  Absolvent VŠB-TU Ostrava, kde se zabýval problematikou aplikované kybernetiky a umělé inteligence. Pracoval v mnoha funkcích jako vedoucí institutu, prorektor pro VaV a mezinárodní spolupráci, prorektor pro spolupráci s praxí. Dlouhodobě působil v předsednictvu Rady vysokých škol, šest let jako místopředseda pro oblast VaV se zaměřením na oblast podpory spolupráce VŠ s průmyslem a odběratelskou sférou, věnuje se transferu znalostí a technologií.

  Člen předsednictva TAČR od jeho založení v roce 2009. Prioritně se zde zabývá problematikou mezinárodní bilaterální spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

  Podílel se na přípravě a nyní se aktivně zapojil do řešení projektu NewHoRRIzon zaměřeného na implementaci principů Responsible Research and Innovation (RRI) ve společnosti. Hlavním cílem projektu je příprava nového rámcového programu EU a implementace problematiky RRI do národních inovačních systémů.

 • Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc - fotoProf. Ing. Petr Vavřín, DrSc
  VUT Brno

  Narozen: 18. 5. 1937 v Olomouci
  Střední škola: maturita na Gymnaziu v Brně-Husovicích 1955
  Vysoká škola: ČVUT FEL, obor Kybernetika, 1960
  Posgrad.studium: CSc v oboru Automatizace a měřící technika 1967
  Habilitace: červen 1974, hodnost docenta udělena 1975.
  DrSc v oboru Kybernetika, automatizační technika, 1990
  Profesor: 1991.

  Zaměstnán od 1. 2. 1961 dosud na VUT v Brně, FEKT, UAMT
  Akademické funkce:
  1990-91 Proděkan FE VUT
  1991-93 Prorektor pro zahraniční styky VUT
  1994-1999 Rektor VUT
  Další významné funkce:
  2002- Předseda Asociace Univerzit Třetího Věku České republiky (poslední volba 8. 1. 2011 do 2013).
  2913- Člen předsednictva AU3V
  2004-2008: Místopředseda EUCEN (European Universities Continuing Education Network
  1999-dosud člen Správní rady VFU v Brně
  1999-2003 člen Správní rady TU Liberec
  2003-2008 Předseda Správní Rady TU Liberec
  2008-2012 Člen Správní rady TU Liberec
  2013 - Předseda Správní rady TU Liberec
  2008 - člen Rady vlády ČR pro seniory (jmenován ministrem práce a soc. věcí)
  2008 - člen Pracovní skupiny pro ustavení Technologické agentury (jmenován premiérem)
  2011-2015 člen Kontrolní Rady Technologické agentury ČR (jmenován předsedkyni Sněmovny Parlamentu ČR)
  2009-2010 Vedoucí pracovní skupiny „Technické vědy a technologie“ individuálního výzkumného úkolu QRAM (MŠMT). Od 2010 dosud, člen řešitelského kolektivu evropského projektu Q-RAM.
  Zodpovědný řešitel VZ MŠMT 212300013 „Automatizace výrobních procesů a technologií“ v letech 1999-2004.
  Spoluřešitel Centra Aplikované kybernetiky od r. 1999 dosud.
  Profesní zaměření: teorie regulace a řízení, teorie dynamických systémů, diskrétní systémy v regulaci, aplikace AI (Umělá inteligence)
  4 knižní publikace (vesměs v češtině) v letech 1978-1992
  Několik desítek článků v odborném tisku (čs i zahraničním) a příspěvků na národních i mezinárodních konferencích.

 • Roman Pašek - fotoRoman Pašek
  Czechinvest

  Roman Pašek vystudoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, odkud pokračoval magisterským oborem Evropská studia a mezinárodní vztahy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2013 pracuje na Oddělení podpory výzkumu a vývoje agentury CzechInvest, které napomáhá internacionalizaci a rozvoji českého výzkumného prostředí. Zároveň působí jako člen Rady programu DELTA Technologické agentury ČR zaměřeného na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

 • Ing. Leoš Dvořák - fotoIng. Leoš Dvořák
  Siemens Česká republika

  Head of Digitalization in Siemens Czech Republic since 2016 with responsibility in area of Industry 4.0, Smart Cities, Smart Buildings, Smart Grid and its integrations. Including coordination agendas related to building standards and test beds for i 4.0.

  Automation Control Solution Engineering Director in Honeywell Technology Solution Brno since 2006, leading research and development efforts in areas of HW, SW and MD development with primary focus on applications for homes, buildings systems, water, gas and combustion processes and large security systems.

  Operations Director and variety of roles and responsibilities related to R&D and production in AVX corp. Semiconductor industry, Tantalum division, Since 1994.

  Experience from various global assignments in El Salvador, China, US and Europe in area of Production, Engineering and R&D.

  Education: MSc in 1989 from Czech Technical University Institute of Electrical Engineering, in the field of Control Engineering.

  Three patent granted, author or co-author of more than 10 technical publications and engineering works.

  Member of the scientific board FEEC BUT, Member of the industrial board FIT BUT, member Board of Governors IT4Innovation, Member Executive Board of SIX.

 • Ing. Tomáš Halva - fotoIng. Tomáš Halva
  Beckhoff Česká republika s.r.o.

  Celý svůj profesní život se věnuje business developmentu v různých průmyslových odvětvích, zejména však v elektrotechnice a průmyslové automatizaci. Zastával různé pozice ve společnostech Siemens či Emerson. Nyní pracuje jako výkonný ředitel české pobočky společnosti Beckhoff Automation, leadera v oblasti průmyslových řídicích systémů.

 • Lukáš Fikar - fotoLukáš Fikar
  KUKA Roboter CEE GmbH

  Ve firmě KUKA Roboter pracuji na pozici segmentového manažera. Hlavním zaměřením je segment „Metal & Arc Welding“ (tzn obloukové svařování, odporové svařování, leserové svařování a řezání a manilupace mezi lisy), dále pak kolaborativní robotika a spolupráce robotů s lidmi.

kontakty

organizace konference

Společně o.p.s.,
Mendlovo nám. 1a,
Brno

kontaktní osoba

Romana Petkovská
e-mail: petkovska@spolecne.info
tel.: 728 820 476

registrace

REGISTRACE JE UZAVŘENA. KONFERENCE JIŽ PROBĚHLA.