Průmysl 4.0 2. ročník Digitální budoucnost
České republiky
03. 10. 2018 / 9–13 h

Hotel Holiday Inn
Brno, Křižíkovského 20

registrace Registrace na konferenci je zdarma

konference proběhne
pod záštitou

 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánka, CSc., dr. h. c. - rektor brněnské VUT
 • Ing. Jan Bartošek - poslanec Parlamentu České republiky

organizace

 • ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ INSTITUT

hlavní partner

 • CZECHOSLOVAK GROUP

partneři

 • AVIA
 • KOVOSVIT MAS machine your future
 • TATRA
 • SKUPINA ČEZ
 • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 • Česká radiokomunikace

o konferenci

ilustrační obrázek

Odborná konference v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 zaměřená na představení a přiblížení problematiky tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Jaká je digitální budoucnost České republiky? Na to se pokusí odpovědět přední odborníci na danou problematiku, a to jak z akademické obce, vzdělávacích institucí, tak i z firem, které digitalizaci zavádějí do praxe.

program

 • 9.00 / úvod
  Jan Bartošek / poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 9.10
  prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. / rektor brněnské VUT
 • 9.30
  prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. / VUT Brno
  CIITEC, CEITEC + FEKT
 • 10.00
  Ing. Aleš Jedlička / člen představenstva KOVOSVIT MAS a.s.
  Industry 4.0 v podmínkách kusové a hromadné výroby
 • 10.30
  přestávka
 • 11.00
  doc. Ing. Petr Blecha Ph.D. / VUT Brno
  Větev FSI a I4.0
 • 11.25
  JUDr. Petr Solský / místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Veřejná podpora v kontextu iniciativy Průmysl 4.0
 • 12.00
  oběd
 • 12.45
  Ing. Petr Sadovský Ph.D. / FIT, VCIT VUT Brno
  Větev FIT
 • 13.15
  doc. Ing. Radim Halama, Ph.D. / VŠB-TU Ostrava
  Spolupráce s průmyslem na VŠB TU Ostrava
 • 13.45
  konec
 • 13.45
  Volné vstupenky na MSV pro registrované studenty k dispozici na registraci

přednášející

 • prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.
 • Ing. Aleš Jedlička
 • doc. Ing. Petr Blecha Ph.D.
 • JUDr. Petr Solský
 • Ing. Petr Sadovský Ph.D.
 • doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.

kontakty

organizace konference

Organizačně správní institut, o.p.s.
Pellicova 20/2c,
602 00 Brno

registrace

Prvních 40 registrovaných studentů získá vstupenku na MSV zdarma.

jméno a příjmení
jste student?
název školy/fakulty
Nejsem robot
(ověření proti spamu)